Sympathieke dames die elke deadline halen, goed meedenken, vinger aan de pols houden en initiatief nemen!

Wendy Paaimans, Heerema Vlissingen B.V.
  

Com’binatie

Com’an heeft door de jaren heen heel wat com’binaties gemaakt. Onderstaand een overzicht van de klanten met wie Com’an mooie een-tweetjes heeft gehad en/of nog steeds heeft.

Industrie en handel
Du Pont de Nemours Nederland (verzorgen personeelsblad en diverse uitgaven)
Heerema Zwijndrecht (intern communicatieadvies, ontwikkelen en verzorgen personeelsblad, specials, sociaal jaarverslag, advertenties, jubileumboek en perscontacten)
Heerema Fabrication Group (verzorgen internationaal magazine)
Klik hier voor meer com'binaties


Zakelijke dienstverlening
Proforma (perscontacten en communicatieadvies)
RSB Consultancy (ontwikkelen en begeleiden nieuwe huisstijl, redigeren rapporten)
Basis Bedrijfshuisvesting (schrijven van advertenties)
U-select.nl/MarktSelect (introductie nieuwe marketingdienst)
Klik hier voor meer com'binaties


(Semi-)overheden
Woningstichting Progrez (advies en uitvoering in- en externe communicatie, waaronder het vervaardigen van een dvd, huurdersinformatie, bewonersmagazine en leefregels)
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (verzorgen multidisciplinaire uitgave en advies organisatie crisiscommunicatie)
WoonCompagnie (schrijven fusiebrochure)
Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland (schrijven brochure over ingrijpende wegwerkzaamheden in Botlekgebied)
Klik hier voor meer com'binaties


(Gezondheids)zorg
Gezondheidscentrum Charley Toorop (communicatie-advies, website, nieuwsbrief, sociale media)
Albert Schweitzer ziekenhuis (communicatieadvies, schrijven voor diverse in- en externe media)
Stichting Drechtzorg (schrijven en fotografie voor nieuwsbrief)
De Cirkel, hospice voor de Zwijndrechtse Waard (communicatieadvies en -uitvoering in de realisatiefase)
PAL, Laboratorium voor Pathologie (communicatieadvies, begeleiding nieuwe huisstijl, plan van aanpak positionering en externe communicatie inclusief uitvoering waaronder perscontacten)

Klik hier voor meer com'binaties