(Semi-)overheden

 • Woningstichting Progrez (advies en uitvoering in- en externe communicatie, waaronder het vervaardigen van een dvd, huurdersinformatie, bewonersmagazine en leefregels)
   
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (verzorgen multidisciplinaire uitgave en advies organisatie crisiscommunicatie)
   
 • WoonCompagnie (schrijven fusiebrochure)
   
 • Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland (schrijven brochure over ingrijpende wegwerkzaamheden in Botlekgebied)
   
 • Wonen Centraal (verzorgen jaarverslag en ontwikkelen bedrijfsvisie)
   
 • Waterschap IJsselmonde (opzetten en uitvoeren communicatieonderzoek)
   
 • Bouwdienst van Rijkswaterstaat (schrijven voor Bouwdienst Magazine)
   
 • Forta (schrijven onderdelen jaarverslag 2003)
   
 • Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (vervaardigen jaarverslagen, ontwikkelen en schrijven digitale nieuwsbrieven, samenstellen en schrijven fotopresentatie symposium, perscontacten)
   
 • Regio Zuid-Holland Zuid (opzetten en uitvoeren jaarverslagen)
   
 • KIS AV (schrijven digitale nieuwsbrief)
   
 • Gemeente Zwijndrecht (schrijven werkgeverskrant)
   
 • Kamer van Koophandel Rotterdam (schrijven brochures activiteitenplan 2006 en 2007, Provinciaal Manifest en brochure Nieuwe Waterwegverbinding)
   
 • Regionale brandweer Zuid-Holland Zuid (advies en schrijven website, ontwikkelen en uitvoeren corporate brochure)
   
 • Gemeente Westland (schrijven burgerjaarverslag 2006)
   
 • HTM (medewerkersonderzoek en communicatieplan sociale veiligheid)
   
 • Sociale Dienst Drechtsteden/Werkgeversservicepunt Drechtsteden (verzorgen werkgeverskrant)
   
 • RIEC Zuid-Holland Zuid (ontwikkelen communicatiestrategie, opzetten presentatie en nieuwsbrief, ontwikkelen website, vervaardigen voorlichtingsfilm)